Tietoa kerhosta

Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerho Ry

  • Järjestää ohjattuja kelkkaretkiä  jäsenistölleen
  • Järjestää koulutus- ja nuorisotilaisuuksia
  • Rakentaa ja luvittaa kelkkauria alueelleen ja pitää niitä kunnossa
  • Osallistuu vapaaehtoisiin pelastus- ja etsintäoperaatioihin. Kerholla on oma hälytysorganisaationsa hälytyskaavioineen
  • Toimii yhteydenpitäjänä kelkkailijoiden ja eri viranomaisten välillä
  • Järjestää ja osallistuu kilpailutoimintaan

Kerhon hallitus 2018

Puheenjohtaja:

Petri Laaksonen
Mertalahdentie 36
42100 Jämsä
0400-680622
petri.laaksonen@mertalahdenkone.fi

Sihteeri:

Seppo Ahonen
Lavakorventie 13
42100 Jämsä
040 5272 658
seppo.s.ahonen@gmail.com

Jäsenet:

Timo Salminen
Tero Laakso
Matti Salminen
Antti Olkkonen
Seppo Ahonen
Juha Harja
Olavi Naumanen